Η βία στον Αθλητισμό

Η ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

            Στην αυγή του 21ου αιώνα ένα από τα πλέον σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα είναι η βία, η οποία δύναται να εκδηλώνεται με πολλές μορφές, μια εκ των οποίων σχετίζεται με την οπαδική βία. Πιο συγκεκριμένα, η βία στα γήπεδα πρόκειται για ένα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο είναι γνωστό στην ιστορία ως "χουλιγκανισμός". Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ως "χουλιγκανισμός" νοείται η συμμετοχή σε επεισόδια οπαδών αντιπάλων αθλητικών ομάδων και κάποιες φορές συμβαίνει λόγω υπερβολικού αθλητικού φανατισμού. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η βία είναι φαινόμενο που εμφανίζεται παράλληλα με άλλα κοινωνικά προβλήματα όπως Την φτώχεια, την καταπίεση, την ανισονομία, το ρατσισμό και την ξενοφοβία.

            Αν και ο χουλιγκανισμός είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, ωστόσο για την κατανόηση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας και της κοινωνικής - πολιτισμικής ιδιαιτερότητας και συγκυρίας στο πλαίσιο της οποίας αυτό πραγματοποιείται. Αρχικά, ένα από τα αίτια του αθλητικού χουλιγκανισμού είναι οι συνθήκες μαζοποίησης στους αθλητικούς χώρους, όπως το βίαιο κλίμα που κυριαρχεί στα γήπεδα και ευνοεί συμπεριφορές όχλου. Ακόμα, οι αθλητικές συναντήσεις μεταφέρουν ένταση και ενέργεια στους φιλάθλους, οι οποίοι βγαίνουν εκτός ελέγχου και δεν υπάρχουν άτομα να τα σταματήσουν, γεγονός που δημιουργεί πολλές πιθανότητες ύπαρξης τραυματισμών. Επίσης, τα καθημερινά παραδείγματα εκμετάλλευσης και βαναυσότητας απέναντι στον συνάνθρωπο εμποτίζουν τις ψυχές των νέων με το δηλητήριο του ρατσισμού και το μίσος προς καθετί διαφορετικό, με αποτέλεσμα ο ρατσισμός και η βία να καθίστανται κυρίαρχα φαινόμενα στις μέρες μας παρ’ όλο που μπορούν να χαρακτηριστούν ως βάναυσα και κακεντρεχή. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο χουλιγκανισμός προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα εφόδια που λαμβάνουμε ως άτομα μέσα στα πλαίσια του οικογενειακού θεσμού, όπως και μέσω της συμπεριφοράς μας.

            Ωστόσο, ο χουλιγκανισμός πρόκειται αναμφίβολα για ένα φαινόμενο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και παρέμβασης. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου είναι τα ίδια τα άτομα να απέχουν από ενέργειες που προβάλλουν ή προκαλούν μια μερίδα οπαδών ή/και ενισχύουν τον φανατισμό και δυναμώνουν το κλίμα μιας αθλητικής συνάντησης. Μία τέτοια πρακτική θα συμβάλλει στη μείωση της βίας στα γήπεδα. Επιπροσθέτως, στους αγώνες θα ήταν αποτελεσματικό να υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα που θα είναι σε θέση να διακόψουν μια συμπεριφορά που έχει βγει εκτός ελέγχου. Επίσης, καλό θα ήταν οι γονείς να μη χρησιμοποιούν βωμολοχίες μπροστά στα παιδιά τους, όταν η ομάδα τους δε φέρει το επιθυμητό για εκείνους αποτέλεσμα, γιατί ιδιαίτερα τα άτομα παιδικής ηλικίας τέτοιου είδους συμπεριφορές τις εκλαμβάνουν ως ορθές και πολλές φορές μάλιστα ενδέχεται να τις υιοθετήσουν. Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι, η πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση για τον αθλητισμό με άξονες την περιστολή των εκφυλιστικών φαινομένων και την αξιοπιστία και διαφάνεια των αθλητικών διοργανώσεων.

            Καταλήγοντας, η βία στα γήπεδα πρόκειται για ένα αρνητικό φαινόμενο, το οποίο επιβάλλεται να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί. Από την ανάλυση που προηγήθηκε προέκυψε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να συμβάλλουμε ο καθένας ξεχωριστά στην εκ θεμελίων αλλαγή της ευρύτερης κουλτούρας της κοινωνίας μας, αν θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε λόγο για την εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Κατερίνα Κ., Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου