ΕΠΑ.Λ.

Ατομικό πλάνο προσαρμοσμένο για κάθε μαθητή!

ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑ.Λ.

Η Γ’ Λυκείου αποτελεί την πιο κρίσιμη και δύσκολη σχολική χρονιά. Μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικοί «μάχονται» για την εισαγωγή των μαθητών στα Α.Ε.Ι. και την επίτευξη των στόχων τους σε μια διαδικασία που καλούμαστε πλέον να συναγωνιστούμε όλους τους μαθητές πανελλαδικά. 

Η κάλυψη της ύλης των εξετάσεων ξεκινά από το τέλος της Β’ Λυκείου, προχώρα στη Θερινή Προετοιμασία κατά τη διάρκεια της οποίας προσπαθούμε μέσα από συνεχείς επαναλήψεις να καλύψουμε κάθε κενό και να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στην ύλη και ολοκληρώνεται περί τα τέλη Ιανουαρίου. Έκτοτε, απομένουν τέσσερις μήνες κατά τους οποίους γίνονται επαναλήψεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει οριστεί και ακολουθηθεί με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών που έχουν οριστεί από το Υπ. Παιδείας. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος που προτείνουμε είναι η αφομοίωση των γνώσεων. Για τη βελτίωση του τρόπου γραφής και την απαιτούμενη εμπειρία που χρειάζεται από τους υποψήφιους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις διοργανώνονται εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης, αλλά και τεστάκια ημέρας. 

ΘΕΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 ώρες

Για κάθε υποψήφιο ορίζεται από το Εκπαιδευτήριο Πρόγραμμα Μελέτης & Χρονοδιάγραμμα, τα οποία αποσκοπούν στη ρύθμιση του χρόνου διαβάσματος και στην όσο  το δυνατόν ομαλότερη διεξαγωγή της πολύπλοκης προετοιμασίας. Κρίνουμε απαραίτητο το «Ατομικό Πλάνο», καθώς είναι αρκετά χρήσιμο. 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ!